CZEXIT - JSME PROTI NACISMU A FAŠISMU A VŠEM CO NACISMUS PODPORUJÍ www.michalapetr.com www.charta2022.cz www.zlatyspendlik.cz www.prolibertate.cz
  1. Úvod
  2. ČLÁNKY
  3. Chlorella
Chlorella

Díky svému jedinečménu složení má chlorella prokazatelně příznivý vliv při léčvě mnoha nemocí a zdravotních potíží. Zde je přehled některých z nich.

Chlorella a alergie

Výzkumy již zmíněného. T.Hageswy naznačují, že
chlorella může přinést úlevu i alergikům. U myší byla například schopná zmírnit
projevy alergie na mléčnou bílkovinu.

Chlorella a Alzheimerova
choroba

Příznivě působení v tomto případě zatím nebylo
vědecky potvrzeno. Vzhledem k tomu, že za jednu z příčin nemoci bývá považována
vysoká hladina hliníku v krvi, může detoxikační síla chlorelly  významně pomoci.
Roli může hrát i to, že řasa zlepšuje zásobení mozku krví.

Chlorella a anémie

Chlorella obsahuje nejen železo a chlorofyl, ale
i další živiny nutné pro správnou krvetvorbu – vitamín B12a kyselinu listovou.
Její užívání při chudokrevnosti je proto velmi prospěšné.

Chlorella a artróza

Artróza je jedna z nemocí, na jejichž vzniku se
velkou měrou podílí překyselení organismu. Chlorella při této chorobě pomáhá i
proto, že působí výrazně zásaditě. Navíc obsahuje glukosamin, což je stavební
látka chrupavek, vazů a šlach, a také beta karoten, vitamíny C a E a selen,
které jsou při léčbě rovněž důležité.

Chlorella a autismus

Autismus je porucha projevující se neschopností
komunikovat, navazovat sociální kontakty a nutkavým chováním.. Objevuje se
obvykle kolem věku tří let a většinou přetrvává do konce života. V posledních
letech počet takto postižených dětí strmě narůstá (i když je otázkou, nakolik má
na tom podíl lepší povědomí o nemoci, a tudíž i její důkladnější
diagnostika).

Ačkoli řada lékařů stále ještě pokládá autismu za
jakési „chybné nastavení organismu“, se kterým prakticky nelze nic dělat,
objevuje se stále více skutečností svědčících o opaku. V posledních letech se
objevilo několik studií, které naznačují, že vznik autismu může souviset se
dvěma faktory: s nerovnováhou živin a otravou rtutí. V roce 2000 byl například
v USA publikován výzkum, který srovnával příznaky autismu a otravy rtutí.
Projevy obou se až nápadně podobají: smyslové poruchy, motorické obtíže
(charakteristická chůze, kterou ve filmu Rainman tak skvěle napodobil Dustin
Hoffman, typické pohyby paží či celková nemotornost(, neobvyklé reakce na hluk a
cizí podněty, poruchy krátkodobé paměti a další.  Ve stejném roce publikovala
americká lékařka Stephanice Cave zkušenosti s léčbou více než 400 autistických
dětí. Žádná terapie podle ní nefungovala tak dobře jako detoxikace organismu od
rtuti. Pro souvislost s výživou zase hovoří například laboratorní testy, které
v buňkách autistických dětí objevily nedostatek důležitých antioxidantů. Autisté
mají často problémy s příjmem potravy, což může jejich stav nadále zhoršovat.
Chlorella může, poskytnou pomoc v obou těchto případech: svou detoxikační
schopností, která podpoří vyloučení rtuti, i díky vysoké koncentraci nezbytných
živiny. Žádné studie na toto téma sice zatím neproběhly, zkušenosti jednotlivých
pacientů jsou však více než slibné.

David Sandoval například uvádí v níže The Green
Foods bible případ chlapce, jemuž ve třech letech diagnostikovali regresivní
autismus. Na radu lékařů vyloučila matka z jeho jídelníčku lepek a mléčné
bílkoviny a zařadila tresčí játra, probatika a další doplňky stravy (u některých
případů totiž tato dieta přináší úspěchy). Stav chlapce se přesto pozvolna
zhoršoval – uměl pouze tři slova, nechodil na nočník a jeho sociální dovednosti
byly téměř nulové. Poté, co začal užívat Chlorellu, se dostavilo dramatické
zlepšení: slovní zásoba se mu rozšílila na 70 slov, začal mluvit ve větách,
chodit na nočník a zlepšení se i sociální dovednosti, například schopnost
imaginární hry. Matka uvedla, že navíc prakticky přestal vypadat jako autistické
dítě.

Chlorella a diabetes

Podle několika studií na zvířatech (poslední
z nich publikovali tchajwanští vědci J.Y.Cheng a M.F.Shih v roce 2006) může
chlorella působit příznivě při diabetu 2. Typu. Kromě toho přispívá i
k normalizaci hladiny krevního cukru v případě chhypoglykemie.

Chlorella a fibromyalgie

Fibromyalgie je syndrom, který se projevuje
chronickými bolestmi svalů a šlach, jež se objevují bez zjevné příčiny. Léčení
je obtížné, určitého zlepšení se ovšem dosahuje kombinací úpravy jídelníčku,
denního režimu (hlavně spánku) a cvičení. Podstatné zlepšení může přinést i
užívání Chlorelly. Prof.Merchant publikoval v roce 200 studii, v niž podával 18
pacientům dva měsíce 10g Chlorelly a 100 ml jejího roztoku. Dobrovolníci uváděli
zmírnění bolestí v průměru o 22 %.

Chlorella a hojení ran

O příznivém působení chlorofylu na hojení ran
jsme se podrobně zmínili již v úvodu. Podle prof.Merchanta však v případě
Chlorelly není nutná aplikace přímo na ránu. Schopnost těla hojit poranění totiž
stoupá i v případě, že ji dlouhodobě užíváme vnitřně.

Chlorella a chronická únava

I když zatím neexistují stude, které by
dostatečně prokazovaly účinnost Chlorelly při chronickém únavovém syndromu,
zkušenosti řady pacientů naznačují, že i zde může řasa hrát pozitivní roli.
Důvodem může být, že příznivě působí jak na imunitní systém, tak díky obsahu
vitamínů C, B a zinku i na nadledvinky.

Chlorella a imunita

Chlorella posiluje imunitu velmi komplexním
způsobem. Už jen tím, že zbavuje tělo toxinů a produktů metabolismu, mu umožňuje
pracovat efektivněji. Důležitý je i obsah nutrietnů, zvláště antioxidantů – jen
dobře živeného tělo se může účinně bránit nemocem. Chlorella však na posílení
imunity působí i přímo. N.Pugh z ní například v roce 2001 izoloval
polysacharidy, které stimulují tzv.makrofágy, buňky, které „požírají“ cizorodé
látky včetně choroboplodných zárodků. Podobně příznivý vliv má i na další složku
imunitního systému, tzv. T-buňky.

Japonský badatelT.Hagesawa v roce 2000 zjistil,
že když stresovaným myším podává Chlorellu, nedochází u nich ke snížení imunity
(stres je přitom jedním z důležitých faktorů, které imunitu devastují).

Výzkum na japonských námořnících, kteří dostávali
během 95denní plavby denně 2 g Chlorelly, zase prokázal, že řasa dokáže zvýšit
schopnost těla bojovat s infekčními chorobami. Ti, kteří ji užívali, trpěli ve
srovnání s kolegy třikrát méně často chřipkou a nachlazením.

Chlorella a játra

Játra jsou hlavní detoxikační orgán. Právě v nich
se zpracovávají chemikálie z potravin, těžké kovy, metabolické toxiny vzniklé ve
střevech, zbytky léků a další škodliviny. Pokud jsou játra přetížená nebo ve
špatném stavu, toxické látky se dostávají do krevního oběhu a negativně
ovlivňují všechny orgány a tkáně.

Chlorella játrům pomáhá nejen tím, že podporuje
detoxikaci, ale díky vysokému obsahu DNA a RNA rovněž podporuje obnovu buněk
jaterní tkáně. Dr.Bernard Jenson například prokázal příznivé působení Chlorelly
v případech cirhózy, závažného jaterního onemocnění, které se projevuje
zjizvením jaterní tkáně (časté je zejména u alkoholiků). Pacientům s touto
nemocí podával denně 6 g Chlorelly a tekutý koncentrát CGF a po několika
měsících u nich zaznamenal výrazné zlepšení stavu. Německý vědec dr.Herman Fink
zase při pokusech na krysách prokázal, že chlorella podporuje ochranu jater před
poničením špatnou výživou.

Chlorella a kocovina

Japonští vědci studovali dobrovolníky, kteří
vypili různé množství alkoholu. U těch, kteří užívali Chlorellu, pak zaznamenali
o neuvěřitelných 96% nižší výskyt následné kocoviny než u kontrolní skupiny!
Důvodem je pravděpodobně schopnost Chlorelly podporovat detoxikaci jater.

Chlorella a kvasinkové
infekce


Příznivý vliv u lidí trpících tímto problémem má
chlorella především ze dvou důvodů: zaprvé je výrazně zásadotvorná. Tím pomáhá
redukovat metabolické překyselení, které kvasinkám svědčí. A vláknina
z buněčných stěn podporuje růst zdravé střevní mikroflóry, která hraje při léčbě
kvasinkových infekcí velmi důležitou roli.

Chlorella a nádorová
onemocnění

Chlorela samozřejmě není žádný zázračný lék na
rakovinu, protože není schopná zabíjet nádorové buňky. Díky tomu, že podporuje
imunitu a vykazuje další příznivé vlastnosti, však může hrát určitou roli nejen
v prevenci choroby, ale i v podpoře její léčby. Kromě toho je schopná organismu
pomoci vyrovnat s nepříjemnými vedlejšími efekty, kterými je léčba zhoubných
nádorů proslulá.

Naše tělo je za normálních okolností obdařeno
výkonným imunitním systémem, který je schopný potenciální rakovinné buňky
rozpoznat a zničit (na těchto procesech se podílejí především tzv.makrofágy a
T-buňky). Pokud je ale oslabeno, ať už v důsledku stresu, škodlivin z potravy a
ovzduší, špatnou výživou či zvýšeným množstvím škodlivých volných radikálů,
obranné procesy fungují hůř a riziko vzniku rakoviny stoupá. Chlorella je
schopná přirozené mechanismy organismu výrazně posílit. Řada výzkumů na toto
téma proběhla zejména v Japonsku, kde na Chlorellu zaměřili vědci pozornost již
v době po výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. Postupně například
zjistili, že v těle stimuluje produkci interferonu, zvyšuje aktivitu makrofágu a
T-buněk. Laboratorní studie naznačují, že obsažené glykoproteiny mají přímý
protinádorový účinek.

Výzkumy na myších se zhoubnými nádory, kterým
byly prodávány léky používané při chemoterapii, ukázaly, že přípravek ve stravě
pomáhá redukovat doprovodné infekce, zvyšuje délku přežití a snižuje riziko
dalšího růstu nádoru. Studie provedená na Medical College ve Virginii zase
ověřovala účinky Chlorelly přímo na lidských dobrovolnících. Pacienti, kteří
trpěli rozvinutou fází velmi agresivního a většinou smrtelného typu nádoru
mozku, dostávali vedle běžné léčby také 20 g Chlorelly denně. Ačkoli se žádný
z nich nevyléčil (to je možné jen tedey, je-li terapie zahájena ve velmi časném
stádiu nemoci), byo u všech zaznamenáno výrazné zvýšení imunity. Ta je za
normálních okolností protinádorovou léčbou potlačena, takže výrazně narůstá
riziko infekcí. Pacienti užívající Chlorellu však ve srovnání s kontrolní
skupinou trpěli virózami a respiračními infekcemi mnohem méně a  také se celkově
cítili silnější.

Vláknina z buněčných stěn Chlorelly je velmi
důležitou součástí prevence vzniku nádorů tlustého střeva, které jsou druhým
nejčastějším typem rakoviny.

Chlorella a obezita

Na rozdíl od své kolegyně spireiny sice chlorella
nepatří mezi typické prostředky podporující hubnutí, i ona má však v tomto směru
pozitivní efekt. Díky vyváženému poměru živin například redukuje záchvaty
„vlčího hladu“. Tím že zvyšuje odolnost těla vůči stresu, zase pomáhá osobám,
které zvýšenou psychickou zátěž řeší přejídáním. Příznivou roli hraje i vysoký
obsah vlákniny.

Chlorella a předčasné
stárnutí

Každá buňka těla je vybavena schopností opravovat
sama sebe, i když samozřejmě jen do určité míry poškození. Pokud tyto procesy
správně fungují, tělo je schopné efektivně využívat živiny, vylučovat toxiny a
bránit se nemocem. Podle dr. Benjamina Franka, autora uznávané diety pro
dlouhověkost, při tom hrají klíčovou roli nukleové kyseliny, tedy DNA a RNA. Jak
člověk stárne, obsah těchto látek v těle klesá, zpomalují se buněčné procesy,
zhoršuje se funkce buněčných stěn a s tím i příjem živin a odvod odpadu. To vede
k úbytku vitality a vytváří předpoklady ke vzniku chronických onemocnění.

Dostatečný příjem nukleových kyselin ve stravě
může podle dr.Franka tyto negativní procesy výrazně zpomalit. DNA ani RNA
z potravy sice nemůže tělo využít přímo, během trávení a vstřebávání však jejich
součásti kombinuje s vitamínem B12, peptidy a polysacharidy a tím vytváří jakési
„stavební bloky“ pro opravu genetického materiálu. A jak už jsme uvedli,
Chlorella, konkrétně faktor CGF, je na nukleové kyseliny mimořádně bohatá.

Chlorella a srdce

Výzkumy výše zmíněného R.E. Mercahanta rovněž
ukázaly, že pravidelné užívání chlorelly pomáhá snížit riziko vzniku srdečních
chorob, redukuje krevní tlak a hladinu chlorelsterolu v krvi. Ve studii z roku
2001 tento vědec například podával po dobu dvou měsíců Chlorellu pacientům
s vysokým diastolickým tlakem. Po této době u nich došlo k jeho snížení o 25 %.
Jedním z důvodů je známé ochranným účinkem proti srdečním chorobám. Roli však
určitě hraje i to, že pomáhá tělu vyrovnat se stresem. Výzkumy T.Hagesawy totiž
ukázaly, že pokud se lidem vystaveným silnému stresu podává Chlorella, dochází u
nich k poklesu hladiny stresového hormonu kortizolu v krvi.

Výzkumy japonských vědců pod vedením H.Sansawy
z roku 2004 zase ukazují pozitivní dopad užívání Chlorelly na hladinu
cholesterolu. Badatelé krmili skupinu krys deset týdnů stravou s vysokým obsahem
cholesterolu a beta lipoproteinů, které souvisejí s tvorbou aterosklerotických
plátů v cévách. Poté, co zvířata začala dostávat Chlorellu, došlo k poklesu
hladiny cholesterolu, beta lipoproteinů i zastavení tvorby aterosklerotických
usazenin.

Chlorella a trávení

Stejně jako u všech zelených potravin platí, že
Chlorella působí příznivě na celý trávicí systém – od chvíle, kdy vstoupí do
úst, až do doby, kdy její nestrávené zbytky opouštějí tělo se stolicí. Přesto
jsou její účinky v mnohém specifické. Mechanismů, kterými Chlorella zlepšuje
zdraví třídicí soustavy, je hned několik. V první řadě obsahuje značné množství
enzymů, které napomáhají trávení a vstřebávání živin. Chlorofyl nejen odstraňuje
nepříjemné pachy (špatný dech se například zmírňuje již po několika dnech
užívání), ale zároveň chrání a regeneruje buňky sliznice. Nestravitelná vláknina
buněčných stěn zmírňuje zácpu a zlepšuje peristaltiku. Chlorella je také výrazně
alkalická, pomáhá tedy redukovat škodlivé překyselení, které je jednou z příčin
vzniku například zubního kazu či zánětlivých procesů. A v neposlední řadě
výrazně podporuje množení užitečných střevních bakterií, které jsou nejen nutné
pro správný průběh trávicího procesu, ale zároveň potlačují množení bakterií
škodlivých. Díky tomu Chlorella pomáhá nejen zlepšit trávení a využití živni u
zdravých osob, ale příznivě působí i při řadě zdravotních potíží.

Studie například naznačují, že užívání Chlorelly
může hrát významnou roli v prevenci žaludečních vředů, zejména díky tomu, že
působí příznivě na trávicí trakt, ale i na nervový systém a imunitu (na vzniku
této nemoci se totiž podílí nejen stres, ale i infekce virem Helicobacter
pylori).

Velmi slibné jsou výzkumy působení Chlorellly při
ulcerativní kolitidě. Jde o velmi obtížně léčitelný zánět střevní sliznice,
který se projevuje bolestmi břicha, průjmem a krví a hlenem ve stolici. Ve
studii Medical College ve Virginii například prof. R. E. Merchant podával devíti
pacientům s touto chorobou po dva měsíce denně 10 g Chlorelly v tabletách a 100
ml ve formě roztoku. Všichni zaznamenali zlepšení ve všech směrech (hlavně méně
čistý výskyt krve ve stolici a také zmínění průjmu) a slibné byli i klinické
testy: diagnostická metoda sigmoidoskopie ukázala zmírnění zánětu. Tzv. DAI
index, který se používá pro zhodnocení aktivity nemoci, poklesl u zkoumaných
osob z hodnoty 7,2 na 2,8, což znamená šedesátiprocentní zmírnění příznaků!

Často oceňovaným přínosem Chlorelly je působení
proti zácpě. Ta je totiž vzhledem k nezdravé stravě a nedostatku pohybu v naší
civilizaci velmi častým problémem. Chlorella pomáhá normalizovat nízkou aktivitu
střeva třemi způsoby: dodáním vlákniny, podporou množení probatických bakterií a
obsahem CGF, který působí proti zánětům a poškození střevní sliznice.

Chlorella a zvířata

Beth M.Ley doporučuje ve své knize Chlorella, teh
Ultimate Gree Food užívání Chlorelly nejen lidem, ale i domácím mazlíčkům.
Poukazuje na skutečnost, že zvláště kočky a psi instinktivně pojídají trávu, aby
vyrovnali deficit živin, zejména minerálů a chlorofylu. Chlorella jim tyto látky
dodává v potřebném množství, což má příznivý vliv například na svědění, sníženou
imunitu, alergie, problémy s klouby a zrakem, línání či nedostatek vitality.

Jak užívat Chlorellu

Obvyklá doporučná dávka je 2-3g denně, při
akutních potížích je možné je zdvojnásobit. Sportovcům někteří autoři doporučují
až 10 g denně. Je možné ji brát kdykoli, nejlépe se vstřebává, když ji užijeme
před jídlem. Jak už jsme uvedli, je Chlorela naprosto bezpečná, žádné vedlejší
účinky nebyly zaznamenány. Mohou ji užívat nejen dospělí, ale i senioři a malé
děti. Někdy bývá dokonce doporučován i kojencům na umělé výživě. Na začátku
užívání se však v některých případech mohou vyskytnout potíže vyplývající
z mimořádných detoxikačních schopností řasy: nadýmání, nevolnost, zvýšená
teplota a kožní projevy (ekzémy a vyrážky). Důvodem je, že toxiny, uvolněné
z tkání a orgánů, jsou nyní v poměrně velké koncentraci přítomny ve střevech.
Čím víc byl organismus zanesený, tím spíš se obtíže mohou objevit. Obvykle však
ustanou v momentě, kdy je střevo vyčištěné (jsou-li tyto projevy mimořádně
obtěžující, je možné přechodně snížit dávkování).

Stejně jako u jiných zelených potravin, i u Chlorelly je třeba mezi potravními doplňky dobře vybírat, protože i zde závisí kvalita produktu a obsah živin na podmínkách pěstování. Důležitý je opět zejména
dostatek slunečního svitu, stejně jako velmi čistá voda s optimálním obsahem
minerálních látek. S ohledem na možnou kontaminaci škodlivinami jednoznačně
doporučujeme dát přednost ekologicky pěstovaným kulturám (tedy v kvalitě BIO).
Velmi kvalitní Chlorella pochází z Číny.


* Citováno z knihy Zelené
potraviny

Dallen Maria, Zelené potraviny, když jídlo je naším lékem, Praha 5, Ratio Bona, spol. s r.o., 2010, 113 s., ISBN
978-80-254-4590-7

Novinky z našeho blogu

MAP 1571 Putin se zase směje! Klaus Schwab z Davosu chce být letos korunován za dědičného evropského císaře a Brusel se chystá zavést komunistické pětiletky a přídělový systém!
18.01.2023
MAP 1571 Putin se zase směje! Klaus Schwab z Davosu chce být letos korunován za dědičného evropského císaře a Brusel se chystá zavést komunistické pětiletky a přídělový systém!
Malajský ministr Fadillah Yusof suše oznámil, že Malajsie, Indonésie a další země se domluvily, že uvalí na Brusel sankce, a že zakáží vývoz veškerého... číst celé
Manifestace - Leteňská pláň, 26.11.2022
23.11.2022
Manifestace - Leteňská pláň, 26.11.2022
- za nízké ceny energie - za nízké ceny potravin - za snížení inflace - za národní hrdost - za lidskou sounáležitost číst celé
MAP 1517 Šok! NATO se chystá zakročit na Ukrajině! Bylo včera oznámeno! - www.michalapetr.com
23.11.2022
MAP 1517 Šok! NATO se chystá zakročit na Ukrajině! Bylo včera oznámeno! - www.michalapetr.com
Včera 22. listopadu ve 23.56 oznámil v Kyjevě plukovník ukrajinské armády Roman Svitan, expert na rakety, že americké protiraketové systémy Patriot, k... číst celé
České ženy se díky Rakušanovi mají stát kořistí pro zahraniční sexuálními predátory - www.michalapetr.com
04.11.2022
České ženy se díky Rakušanovi mají stát kořistí pro zahraniční sexuálními predátory - www.michalapetr.com
MIP 168 Imigranti rozpálili rakouského ministra vnitra do běla. 3 znásilnění ve Vídni za týden! Masové pouliční rvačky v Linci! Konec azylantům vyhlás... číst celé

www.otevrisvoumysl.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz